.name
Öğretmen Gelişim Sistemi

Projenin genel amacı, (EOHD) eğitim ortak hizmetler daire başkanlığının bir alt kolu olan hizmetiçi eğitim şubesinin teknoloji altyapısının geliştirilmesidir. Bu kapsamda, hizmetiçi eğitim sistemi yazılımlarını oluşturmak ve işletmek, MEB'in farklı birimlerindeki her kademedeki personelin hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımını sağlamak ve mesleki gelişimlerinin takibine katkıda bulunmaktır.